Vaccineerbare ziekte: Tetanus – Difterie – Kinkhoest (DTPa)