Aanbevolen vaccinaties: Risicogroep –
kinderen onder chronische behandeling met aspirine