Aanbevolen vaccinaties: Risicogroep –
chronisch leverlijden en/of hemofilie